Kontakt

Klub Toppens Værdier

I klub Toppen er det vigtigt for os at børn og unge bliver dannet, til at kunne være med til at bidrage positivt til samfundet. Vi har brug for at vores børn og unge lære at vise omsorg og tage ansvar for sig selv og andre. At de lærer hvordan man omgås andre i en respektfuld tone og forstår vigtigheden af at alle har et ansvar for at hjælpe de der har udfordringer i livet, når man har muligheden.

Vi er i hverdagen udsat for mange forskellige typer af påvirkning mod et eller andet ideal. Om det være sig reklamer for et givent produkt, de mange programmer der afspejler en vis type af karakter, eller de politiske incitamenter fra medier m.m.

Vi skal derfor lære vores børn og unge at danne deres egne meninger gennem egne oplevelser, og lære dem vigtigheden af rummelighed og forståelse. Der skal være plads til os alle, og vores forskellighed er med til at udvide vores billede af verden. Vi skal give vores børn og unge plads til deres holdninger og meninger, og udfordre dem i forhold til værdierne bag.

Ligeledes er det vigtig vores børn og unge kender deres ret, og øver sig i at bruge dem selv og deres ”stemme”, til at forme virkeligheden omkring dem. At det er en nødvendighed og en mulighed for dem at tage aktiv del i de fællesskaber de er i og selv bidrage positivt, til at eksempelvis klubben bliver et rart og sjovt sted at være. De mange muligheder skal ikke kun komme af sig selv, men også være et gode for børn og unge når de involvere sig.

Vi arbejder ud fra at lære børn og unge om de demokratiske værdier som med indflydelse, og socialt ansvar. Børn og unge skal lære at de har ”en stemme” i samfundet, og at det er en pligt at engagere sig i verden omkring sig. Vi ser det derfor som en nødvendighed, at alle børn og unge, forældre og medarbejdere, involvere sig og bidrager til det gode fællesskab, i klubben.

Vi har et socialt ansvar, hvilket betyder vi skal tage ansvar for os selv og hinanden. For at vi alle kan udvikle os, er det vigtigt vi trives. Derfor er det vores alles ansvar at dem vi omgås, føler sig som en del af noget og føler de hører til et sted. Det gør vi bl.a. ved at behandle hinanden med respekt og acceptere hinandens forskelligheder.

• Socialt ansvar: At alle skal bidrage til det gode fællesskab.

• Rummelighed og ligeværd: At der er plads til alle og alle føler sig respekteret.

• Omsorg: At vi er èt fællesskab og vi er der for hinanden.

• Tryghed: At man føler sig tryg når man er sammen i klubben.

• Dialog: At man føler sig hørt og inddraget.

Selvbetjening

Find det hurtigt:

Nyheder

Nyhedsservice

Abonnér på nyheder fra hjemmesiden.

Printet fra /Om-Klub-Toppen/Klub-Toppens-vaerdier